โรคคอตีบดิพทีเรีย

โรคคอตีบดิพทีเรีย

โรคคอตีบดิพทีเรีย เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ อาจทำให้ถึงตายได้ และจากพิษ

โรคคอตีบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Corynebacterium diphtheriae มีรูปทรงแท่งและย้อมติดสีแกรมบวก มีสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดพิษ

พิษที่ถูกขับออกมาจะชอบไปที่กล้ามเนื้อหัวใจและปลายประสาท ทำให้เกิดการอักเสบ ถ้าเป็นรุนแรงจะทำให้ถึงตาย เชื้อ จะพบอยู่ในคนเท่านั้นโดยจะพบอยู่ในจมูกหรือลำคอของผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ โดยไม่มีอาการ (carrier) ติดต่อกันได้ง่ายโดยการได้รับเชื้อโดยตรงจากการไอ จามรดกัน

พูดคุยกันในระยะใกล้ชิด เชื้อจะเข้าสู่ผู้สัมผัสทางปากหรือทางการหายใจ บางครั้งอาจติดต่อกันได้โดยการใช้ภาชนะร่วมกัน แก้วน้ำ ช้อน หรือ การดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็กเล็ก ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญในชุมชน

ถึงแม้อุบัติการณ์ของโรคจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนทุกแห่ง แต่อัตราป่วยตาย อยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ คือ ประมาณร้อยละ 10

โรคคอตีบดิพทีเรีย

โรคคอตีบดิพทีเรีย

Diphtheria is an acute infectious disease of the respiratory system. Causing inflammation There are membranes in the throat. In severe cases there will be narrowing of the airway. Therefore known as diphtheria Potentially fatal And from poison

Diphtheria is caused by bacteria. Corynebacterium diphtheriae are rod-shaped and gram-positive stained. Contains species that cause poisoning.

The toxin that is released is predisposed to the heart muscle and nerve endings. Causing inflammation If severe, it can lead to death.The infection can only be found in humans, and can be found in the nose or throat of sick or infected people. Without carrier symptoms, it is easily contagious by direct infection from coughing and sneezing.

Talk to each other at close range. The infection will enter the person through the mouth or through the breath. Sometimes it can be communicated by sharing utensils, glasses, spoons, or sucking toys in young children. People with asymptomatic infection are the main source of infection in the community.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

โรคด่างขาว
โรคปอดบวม
โรคฟีนิลคีโตนูเรีย
โรคไข้เลือดออกเดงกี
ซิกัวเทอรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*