ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง สู่ร่างกายทางแผลถลอกหรือเยื่อเมือกของอวัยวะเพศ แล้วแพร่ผ่านท่อน้ำเหลืองไปยังต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ ต่อมาเกิดเป็นฝีหลายอันล้อมรอบต่อมน้ำเหลืองนั้น หากไม่รักษาฝีจะแตกออกเป็นแผลมีหนอง และจะลุกลามทำให้ท่อและต่อมน้ำเหลืองอุดตันเกิดเป็นแผลเรื้อรังหรือลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง

อวัยวะเพศบวม มีหนองปนเลือดไหลออกทางทวารหนัก เชื้อมีระยะฟักตัวประมาณ 3-30 วัน จากประวัติเคยมีเพศสัมผัสหรือเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ลักษณะอาการ และอาการแสดงทางคลินิกดังกล่าวข้างต้น จากการตรวจบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพื่อหารอยโรคหรือภาวะแทรกซ้อน และจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะหนองจากท่อปัสสาวะ มีตกขาว

จากตำแหน่งอื่นที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ โดยนำสารคัดหลั่งจากรอยโรคมาย้อมสีซึ่งจะพบสิ่งผิดปกติของเซลล์หรือพบเม็ดเลือดขาวหรือติดสีต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อ และนำมาเพาะแยกเชื้อ เป็นการทดสอบแอนติเจนและแอนติบอดีของเชื้อนอกจากนี้ผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการตรวจกรองสำหรับเชื้อซิฟิสิสด้วย

ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ

Encephalitis , Venereal disease of the glands and lymph vessels. To the body through wounds, abrasions or mucous membranes of the genitals Then spread through the lymphatic vessels to the groin lymph nodes Later, several abscesses surround the lymph nodes. If the abscess is not treated, the abscess will burst into a wound with pus. And it will invade the ducts and lymph nodes, causing chronic ulcers or spreading to nearby organs.

Swollen penis Pus with blood oozing out of the rectum The incubation period is 3-30 days from a history of having sex, contact or sex with a patient with a sexually transmitted disease.

Symptoms And the clinical symptoms mentioned above From examining the reproductive organs for lesions or complications And from laboratory tests Microscopic examination to look at the appearance of pus from the urethra, there is a vaginal discharge.

From any other location with suspected infection. By staining the secretions from the lesion, which will find abnormalities of the cells or find white blood cells or different colors. That indicate an infection And then cultivate and separate the germs This is a test for antigen and antibody of the bacteria, and all patients should be screened for ciphosis.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

โรคด่างขาว
โรคปอดบวม
โรคฟีนิลคีโตนูเรีย
โรคไข้เลือดออกเดงกี
ซิกัวเทอรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*