โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรค และสัตว์พาหะนำโรคอื่นๆ สุกร ม้า แมว แพะ แกะ

เชื้อไวรัสนิปาห์เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนที่เกิดจากการสัมผัสมูลสัตว์และสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนำโรคที่ติดเชื้อ ส่วนการติดต่อระหว่างคนสู่คนเกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง

น้ำลาย หรือเลือดของคนที่ติดเชื้อ โดยมีรายงานการระบาดครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2541-2542 และมีรายงานการระบาดที่ สิงค์โปร์ อินเดีย บังคลาเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2544 ล่าสุดมีรายงานการระบาดอีกครั้งที่ประเทศอินเดียในปี พ.ศ. 2561 แต่ยังไม่มีรายงานการระบาดในประเทศไทย

ผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มแรกคล้ายไข้หวัด คือมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้อาเจียน บางรายอาจมีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย สมองอักเสบ หรืออาจมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางระบบประสาท

วิงเวียนศีรษะ เดินโซเซ ซึม สับสน หรือชัก มีการเคลื่อนไหวของลูกตาผิดปกติ แขนและขามีการกระตุก และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์รังโรคและสัตว์พาหะนำโรค หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้ที่อาจปนเปื้อนน้ำลาย ปัสสาวะ มูลค้างคาวและสารคัดหลั่งของสัตว์พาหะนำโรค ควรล้างผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้ง

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

Nipah viral disease It is a contagious disease between animals and humans, with fruit bats as a source of disease nesting. And other disease carrier animals, pigs, horses, cats, goats, sheep

The Nipah virus is an animal-to-human infection caused by contact with animal excrement and the secretions of infected carriers. The human-to-human contact is caused by contact with secretions.

The saliva or blood of an infected person The first outbreak was reported in Malaysia in 1998-1999 and an outbreak was reported in Singapore, India, Bangladesh during 1999-2001. India in 2018, but no outbreak has been reported in Thailand.

Patients will have initial symptoms similar to the flu, such as high fever, headache, muscle aches. Nausea and vomiting Some people may have respiratory symptoms with encephalitis, or fever with neurological symptoms.

Dizziness, drowsiness, confusion, or seizures. Abnormal eye movements. Twitching arms and legs And may be fatal.

Avoid contact with nest animals and disease carriers. Avoid eating fruits that may be contaminated with saliva, urine, bat droppings, and disease carrier secretions. Fruits should be washed thoroughly before each serving.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

โรคด่างขาว
โรคปอดบวม
โรคฟีนิลคีโตนูเรีย
โรคไข้เลือดออกเดงกี
ซิกัวเทอรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*