โรคแพนิค

โรคแพนิค
โรคแพนิค

โรคแพนิค ตื่นตระหนกหลายคนคงตั้งคำถามว่าโรคแพนิคเป็นโรคแพนิคจริงหรือไม่และเหมือนกับโรควิตกกังวลหรือไม่? ไม่มีสาเหตุซึ่งแตกต่างจากโรควิตกกังวลที่อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นงานครอบครัวสุขภาพ ฯลฯ

โรควิตกกังวลไม่แสดงอาการทางร่างกาย มันเป็นความเจ็บป่วยทางจิต ซึ่งแตกต่างจากโรคตื่นตระหนกเมื่ออาการตื่นตระหนกกำเริบ จะมีอาการทางร่างกายเช่นใจสั่นหัวใจเต้นเร็วร้อนวูบวาบเป็นต้น

โรคแพนิคเป็นโรคที่เกิดจากฮอร์โมนที่ลดลงอย่างกะทันหันหรือเปลี่ยนแปลง ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานหลายอย่างของร่างกายจึงทำให้เกิดอาการหลายอย่างร่วมกัน อาจเกิดจากสาเหตุทางกายภาพเช่นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการใช้สารเสพติด หรือความผิดปกติของฮอร์โมน

ส่วนทางจิตใจอาจเกิดจากการผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต สิ่งนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง โดยเฉพาะในวัยเด็กที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความตื่นตระหนกเช่นการถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายร่างกายการข่มขืนเป็นต้น

ในทางคลินิกอธิบายความตื่นตระหนกว่าเป็นโรคตื่นตระหนก หรือบางเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงแม้ว่าจะไม่ได้เผชิญหรืออยู่ในสถานการณ์อันตรายก็ตาม ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและอาจส่งผลต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเนื่องจากไม่สามารถควบคุมตนเองได้

โรคแพนิค

Panic, many people would question whether panic is actually a panic disorder and is it the same as anxiety disorder? No cause This is different from an anxiety disorder that can be caused by various environmental conditions such as work, family, health, etc.

Anxiety disorder does not show physical symptoms. It is a mental illness. This is different from panic disease when panic attacks are aggravated. There will be physical symptoms such as palpitations, rapid heartbeat, hot flashes, etc.

Panic disease is a disease caused by a sudden drop or change in hormones. Causing the autonomic nervous system to malfunction The nervous system that controls many of the body’s functions thus causing a combination of symptoms. This may be due to physical causes such as heredity and substance use. Or hormonal disorders

The psychological part can be caused by going through bad events in life. This can cause changes or imbalances in brain chemicals. Especially in childhood that is more likely to develop panic such as being abandoned, assaulted, rape, etc.

Clinically, it describes panic as panic disorder. Or some events that can not explain the reason In which the patient will feel severe fear even though he is not facing or is in a dangerous situation. Which such symptoms can occur at any time And may affect the confidence in the patient’s life because they can not control themselves.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

โรคด่างขาว
โรคปอดบวม
โรคฟีนิลคีโตนูเรีย
โรคไข้เลือดออกเดงกี
ซิกัวเทอรา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*