โรคปอดบวม

โรคปอดบวม
โรคปอดบวม

โรคปอดบวม หมายถึงภาวะปอดอักเสบ นี่อาจเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสซึ่งในสภาวะผิดปกติอาจเกิดจากเชื้อราและหนอนพยาธิ เมื่อปอดบวมมีหนองและของเหลวอื่น ๆ ในถุงลม มันทำให้ร่างกายไม่สามารถรับออกซิเจนได้ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนและอาจถึงแก่ชีวิตได้

สารก่อโรคมักมีอยู่ในน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยและสามารถแพร่กระจายได้เมื่อไอและจามนอกจากนี้ยังเกิดจากการสูดดมสารเคมีเช่นแอมโมเนียไนโตรเจนไดออกไซด์หรือการสำลักน้ำลายเศษอาหารและน้ำย่อย สาเหตุสำคัญของโรคปอดบวมโดยปกติเชื้อโรคจะอยู่ในลำคอ เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงก็จะเกิดโรค เงื่อนไขดังกล่าว ได้แก่

  1. ร่างกายมีความต้านทานต่อการอักเสบการติดเชื้อลดลงเช่นอายุมากขึ้นการขาดอาหารโรคเบาหวานและการกดภูมิคุ้มกัน
  2. การติดเชื้อไวรัสการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ
  3. การอักเสบที่อุดกั้นและเรื้อรังในหลอดลม
  4. การสำลักน้ำลายเศษอาหารหรือการติดเชื้อในปอด

ติดต่อโดยการติดเชื้อโดยการไอ. หรือการจามของผู้ป่วยบางคนอาจได้รับจากการกินแก้วเดียวกันหรือใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกัน อาการอาจเกิดขึ้นใน 1-3 วันหลังการสัมผัส

โรคปอดบวม
โรคปอดบวม

โรคปอดบวม

Pneumonia refers to an inflamed lung condition. This could be a bacterial, viral infection, which in abnormal conditions could be caused by fungi and helminths. When pneumonia, there is pus and other fluid in the alveoli. It makes the body unable to receive oxygen, causing the body to lack oxygen and can be fatal.

The causative agent is usually present in the patient’s saliva and phlegm and can be spread when coughing and sneezing.It is also caused by inhalation of chemicals such as ammonia, nitrogen dioxide, or aspiration of saliva, food debris and digestive juices. Major Induced Causes of Pneumonia The germs are normally in the throat. When the body has a weakened immune system, it will develop disease. Such conditions include

  1. The body has reduced resistance to inflammation, infection, such as aging, lack of food, diabetes, and immune suppression.
  2. Viral infection inflammation of the respiratory system
  3. Obstructive and chronic inflammation in the bronchi.
  4. Choking on saliva, food debris, or lung infections

Contacted by being infected by coughing. Or the sneeze of the patient Some people may get it from eating the same glass or sharing handkerchiefs. Symptoms may develop in 1-3 days after exposure.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*