ซิกัวเทอรา

ซิกัวเทอรา

ซิกัวเทอรา เป็นชื่อที่ใช้เรียกภาวะพิษหรืออาการของโรคที่เกิดจากการบริโภคปลาทะเลที่มีพิษ มักจะเป็นปลาที่อาศัยในแนวปะการัง เป็นคำที่ได้มาจากชื่อของหอยฝาเดียว เป็นหอยชนิดหนึ่งในกลุ่มหอยตาวัว ในทะเลคาริบเบียน ถูกใช้เรียกครั้งแรกโดยชาวสเปนในคิวบา ผู้ที่บริโภคหอยชนิดนี้เกิดมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทและระบบทางเดินอาหาร

ซิกัวเทอรา ภาวะพิษ Ciguatera เกิดจากการรับประทานปลาทะเลที่กินสาหร่ายไดโนแฟลกเจลเลต สร้างสารพิษ Ciguatoxin โดยสาหร่ายพวกนี้จะอาศัยอยู่บนซากปะการังและบนสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ ปลาที่มีพิษจึงมักจะเป็นปลาที่กินพืช

เมื่อปลากินสาหร่ายก็จะกินไดโนแฟลกเจลเลตเข้าไปด้วย ปลาที่ทำให้เกิดโรค Ciguatera มักเป็นปลาที่อยู่ในบริเวณแนวปะการังในเขตร้อนทั่วไป โดยเฉพาะในทะเลคาริบเบียน ทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นของมหาสมุทรแปซิฟิก

ปลาทะเลเหล่านี้จะไม่ได้รับอันตรายจากพิษแต่จะสะสมพิษอยู่ในเนื้อและอวัยวะภายใน และถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหารมาถึงคนที่เป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ถ้าได้รับพิษในปริมาณน้อยมักจะไม่แสดงอาการมากนัก แต่จะมีอาการรุนแรงถ้าได้รับสารพิษในปริมาณมาก

Ciguatera is the name for the poisoning or ailment caused by the consumption of poisonous marine fish. Often they are fish that live in coral reefs. It is a word that comes from the name of the scallop. It is a type of mollusk in the ox eye clam. In the caribbean sea It was first called by the Spaniards in Cuba. People who consume this shellfish suffer from neurological and digestive disorders.

Ciguatera poisoning is caused by eating marine fish that feed on the dinoflaggellate, creating Ciguatoxin toxins, which live on coral remains and on large kelp. Fish that are poisonous are often fish that eat plants.

When the fish eats algae, they will also eat dinoflaggellate. The fish that cause Ciguatera disease are generally common in tropical coral reefs. Especially in the Caribbean Tropical and temperate seas of the Pacific Ocean

These marine fish are not harmed by the poison, but rather accumulate the venom in their flesh and internal organs. And transmitted through the food chain to the person who is the final consumer If they are poisoned in small amounts they do not usually show as many symptoms. But will have severe symptoms if they have been exposed to large quantities of toxins

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*