โรคไข้กาฬหลังแอ่น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง โรคไข้กาฬหลังแอ่นเกิดในบุคคลทุกวัย พบมากทั้งในช่วงอายุ 1 เดือน- 15 ปี(25-40%) และมากกว่า 15 ปี (10-35%) โรคนี้เกิดทั่วโลกมีสาเหตุจากเชื้อ Neisseria meningitidis

โรคไข้กาฬหลังแอ่น เชื้อนี้พบในลำคอของคนปกติ ประมาณร้อยละ 5 โดยไม่ทำให้เกิดโรค ผู้ติดเชื้อส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเกิดอาการโรค พบได้ประปรายตลอดทั้งปี และมีการระบาดในบางพื้นที่เป็นครั้งคราว

เกิดจากเชื้อ Neisseria meningitidis ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย แกรมลบ รูปร่างกลมคล้ายเมล็ดถั่ว เรียงตัวกันอยู่เป็นคู่ๆ โดยหันด้านเรียบเข้าหากัน ไม่สร้างสปอร์ แบ่งเป็น 13 serogroup ผู้ที่สามารถแพร่เชื้อได้ คือผู้ที่ไม่มีอาการ(พาหะ) และผู้ป่วยสามารถแพร่โรคได้จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อในน้ำมูก น้ำลายแล้ว

ปกติเชื้อจะหมดไปจากช่องโพรงจมูกทางด้านหลัง (nasopharynx) ของผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม penicillin จะใช้ยับยั้งเชื้อได้ชั่วคราว แต่จะไม่กำจัดเชื้อให้หมดไปจากโพรงช่องปาก

Meningococcal disease Is a disease caused by bacteria Which causes inflammation of the meninges and spinal cord Meningococcal disease occurs in people of all ages. It is most common between the ages of 1 month – 15 years (25-40%) and over 15 years (10-35%). This disease occurs worldwide, caused by Neisseria meningitidis.

It is found in the throat of about 5% of normal people without causing disease. Only a small percentage of those infected will develop symptoms of the disease. Found sporadically throughout the year. And there is an outbreak in some areas from time to time.

It is caused by Neisseria meningitidis, a round bean-shaped Gram-negative bacteria. Arranged in pairs With the smooth sides facing each other It does not produce spores. It is divided into 13 serogroups. Those who are asymptomatic (carriers) and patients can transmit the disease until the infection has not been detected in the saliva mucus.

Usually the infection will go away from the nasopharynx in the back. Within 24 hours after the patient has received an appropriate antimicrobial, penicillin can be used as a temporary inhibitor. But will not eradicate the infection from the oral cavity

ขอขอบคุณข้อมูลจาก google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*