มือถือกับมะเร็งสมอง

มือถือกับมะเร็งสมอง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยที่ห้าหรือปัจจัยที่หกของชีวิต ทั้งของคนมืองและคนชนบทไปอย่างเลี่ยงไม่ได้นับตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถืออุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็มีข่าวเรื่องผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสการเกิดเนื้องอกในสมอง ออกมาเป็นระยะ หลายคนคงเคยได้ยินสัญญาณคลืนทรศัพท์มือถือดังออกมา

จากลำโพงคอมวเตอร์หรือวิทยุโทรทัศน์วลาวางมือถือไว้ใกล้ๆ แถวนั้น แล้วกำลังเริมมีสัญญาณเรียกเข้า ทำให้รับรู้ได้ว่าคลื่นโทรศัพท์มือถือมีความแรงเอาเรื่องทีเดียว แต่มีน้อยคนที่จะสนใจรื่องนี เพราะไม่ค่อยเห็นมีใครใช้หูฟัง ทั้งแบบมีสายและบบบลูทูรสักเท่าไร ส่วนใหญ่ที่ใช้มะเร็งก็พะขี้ก็ยจถือ หรือบังก็พื่อความท่ มีไฟสีฟ้าๆ กพริบแถวไบจะมีสักกี่คนบ้างที่ใช้หูฟังเพราะเกรงกลัวเรื่องที่จะเป็นเนื้องอกในสมอง

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปี พศ 254 ได้มีการประชุมขององค์การวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การอนามัยโลกที่เมืองลีออง ประเทศฝรั่งเศส นักวิทยาศาสตร์จาก 14 ประเทศทั่วโลกประชุมได้ข้อสรุปใหม่ว่า เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ปล่อยคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้เกิดมะงหรือเนื้องอกในคน เป็นข่าวฮือฮากันไปทั่วโลก เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้าข่ายมีมากมายหลายประเทศ

แต่ที่ป็นจำเลยที่หนึ่งในเรื่องนี้หนีไม่พ้นโทรศัพท์มือถือ หลายคนคงไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้าเครื่องมือสื่อสารชนิดนี้ ในปัจจุบันมีผู้ใช้ทั่วโลกถึง 5 พันล้นคนหรือคิดเป็นสามในสี่ของประชากรทั้งโลก เพราะนอกจากโทรศัพท์มือถือจะใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารด้วยการพูดคุยกันแล้ว ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือยังเป็นเครื่องมือส่งข้อความระหว่างบุคคลและเชื่อมต่อโลกออนไลน์เข้าอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย จึงไม่นแปลกใจเลยว่าเหตุใดจึงมีผู้คนทั่วโลกใช้โทรศัพท์มือถือกันมากมายขนาดนี้

มือถือกับมะเร็งสมอง

It is undeniable that mobile phones are currently the fifth or sixth factor in life. Both the people of Thailand and rural people inevitably. Since the mobile phone was born on this planet, there is news about adverse health effects. Especially the chance of brain tumors Coming out periodically Many people have heard of the mobile phone signal ringing out.

From a speaker, computer or television set, Vladivostok placed a mobile phone near that area and started ringing Makes it possible to recognize that mobile phone waves are strong But few people are interested in this Because rarely seen anyone using headphones Both the wired and how much Bluetooth Most of the people who use cancer are also considered Or concealing the blinking blue lights. How many people are using headphones because they are afraid of developing brain tumors?

In late May 254, a meeting of the International Cancer Research Organization Which is an agency under the World Health Organization in Leon France Scientists from 14 countries around the world have a new conclusion that Tools That emits radio waves or electromagnetic waves, it is possible that it may cause lung cancer or tumors in humans Is a news buzz around the world There are many tools and equipment that are in many countries.

But who was the first defendant in this matter, inevitably mobile phones Many people would not want to believe that this type of communication device There are currently over 5 billion users worldwide, or three-quarters of the world’s population. Because aside from mobile phones, it is used as a communication tool by talking Nowadays, mobile phones are also a tool for sending messages between individuals and connecting online to the internet. So it’s no wonder why so many people around the world are using mobile phones this much.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

ซิลิโคน

เสริมซิลิโคนตัวการมะเร็งจริงหรอ

เรื่องประเด็นร้อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*