ซิลิโคน

อันว่าเจ้าสาร ซิลิโคน นั้น เป็นสารที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโพลีไดมทิลไซลอกเหน ถูกนำมาใช้ป็นวัสดุหรืออวัยวะเทียมทางการแพทย์มานานหลาย 10 ปี มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง ไม่เพียงแต่ใช้แค่ในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง เช่น เสริมจมูก เสริมเต้านมเท่านั้นแต่ยังใช้ผลิตเป็นเลนส์นัยน์ตาเทียม อุปกรณ์ควบคุมการเต้นของหัวใจลิ้นหัวใจเทียม ท่อหรือสายอหาร สายสวนต่างๆ

ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวัสดุที่เมื่อนำมาใส่ในร่างกายมนุษย์ จะมีปฏิกิริยาต่อต้านน้อยกว่าวัสดุประเภทอื่น แต่ในกรณีที่ซิลิโคนหลว ซึ่งควรจะอยู่ภายในถุง ซิลิโคน

แต่กลับมีการรั่วไหลซึมแทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อนั้น จะส่งผลต่อการเกิด
มะเร็งมากกว่าปกติหรือไม่นั้น ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันจากการศึกษาขององค์การวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศพบว่า ในช่วงยุคปี 1970 มีการใช้ซิลิโคนเหลวฉีดเข้าไปในเนื้อเต้านมโดยตรง

พบว่ามีรายงานการเกิดมะเร็งเต้านมหลังฉีด 5-25 ปี จำนวน 15 ราย แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ย่างแน่ชัดว่า อัตราการเกิดเช่นนี้มากกว่าในคนปกติหรือไม่ เนื่องจากไม่มีการทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบแต่ที่แน่ๆ หลังฉีดมีการอักเสบ การเกิดผังผืด และการบิดเบี้ยวผิดรูปของเต้านมมากขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณที่ฉีดและปฏิกิริยาตอบสนองของแต่ละคน โดยทั่วไปถ้ามีแพทย์ตรวจพบว่า

That the silicone substance Is a substance with the official name polydimethylsiloxide. Has been used as a medical prosthesis material for many 10 years with many benefits It is not only used in plastic surgery, such as rhinoplasty, breast augmentation, but also for the production of artificial eye lenses. Heartbeat control devices Artificial heart valves Pipes or garden hose

This is because it is a material that, when put in the human body Will have less resistance to other materials But in the case of silicone Which should be inside the silicone bag

But instead leaks into the tissue Will affect the occurrence
More cancer than usual or not There is no medical evidence to confirm from a study of the International Cancer Research found that in the 1970s, liquid silicone was injected directly into breast milk.

Found that breast cancer has been reported after 5-25 years of injection, but 15 cases can not be definitively grilled that Is the birth rate higher than in normal people? Since there is no systematic research conducted, but for sure After the injection has inflammation The birth of the plan And more distortion of the breast clearly Depending on the injection amount and the reaction of the individual. In general, if a doctor finds that

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

เสริมซิลิโคนตัวการมะเร็งจริงหรอ

เรื่องประเด็นร้อน

การเป็นแผลเรื้อรัง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*