ความอ้วนสาเหตุของมะเร็งที่ถูกมองข้าม

ความอ้วนสาเหตุของมะเร็งที่ถูกมองข้าม ภาพผู้ปวยโรคมะเร็งที่เรๆ ทนๆ คุ้นเคย คงหนีไม่พ้นภาพคน
ศีรษะโล้นผิวดำคล้ำ ร่งกายผ่ายผอมดูไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง หลายคน
คงไม่รู้ว่าผู้ป่วยหล่นั้นก่อนเป็นมะเร็ง มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน
เกินปกติอยู่จำนวนไม่น้อย และที่สำคัญคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาวะอ้วน
เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และอีก
มากมายหลายโรค แต่หลายคนคงคาดไม่ถึงว่าภาวะอ้วน เป็นสาเหตุ
สำคัญอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็ง
เหตุเกิดจากการที่เชลล์ไขมันส่วนเกินมีการสร้างฮอร์โมนเพศ
ที่มีชื่อว่าเอสโตรเจนเพิ่มมากขึ้น ในสภาวะปกติฮอร์โมนตัวนี้พบได้

ทั้งในเพศชายและหญิง แต่ในเพศหญิงจะพบมากกว่าเพราะถูกสร้าง
จากรังไข่เป็นหลัก และถูกสร้างจากอวัยวะอื่นในปริมาณที่น้อยกว่า
เช่น ตับ ต่อมหมวกไต เต้านมและเชลล์ไขมัน เจ้าฮอร์โมนตัวนี้
องค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มที่หนึ่ง
กล่าวคือมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งในคน
เมื่อในร่างกายคนอ้วนมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงกว่าปกติ จึงมีการ
จับกับตัวรับฮอร์โมนในเชลล์มากขึ้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนเปลง
ของดีเอ็นเอในเชลล์ กลายเป็นชลล์มะเร็งและกระตุ้นให้เชลล์มะเร็ง
มีการเบ่งตัวมากขึ้นนที่สุด ดังนันภาวะอ้วนจึงเป็นการเพิ่มความเสียง
ในการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิงมะเร็งเต้านมและมะร็งเยือบมดลูก

ความอ้วนสาเหตุของมะเร็งที่ถูกมองข้าม

The image of a sick person with cancer that is durable and familiar, cannot escape the picture of a person
Bald head, dark skin The body is not too strong, many people
Would not know that those patients before had cancer Being overweight or obese
Excessive amount, not less And most importantly, most people understand that obesity
Causes of heart disease Disease, high blood pressure, diabetes and more.
Many diseases But many people would not expect obesity to be the cause
Another important cause of cancer.
The reason is due to the excess shell fat producing sex hormones.
Which is called estrogen. Increasingly In normal conditions, this hormone is found.

Both in males and females But in females it is more common because it is created
From the main ovary And is made of less organs than other
Such as liver, adrenal glands, breast and fat shell This hormone
International Cancer Research Organization classifies carcinogens in group one
That is to say, there is sufficient clear evidence that it causes cancer in humans.
When in the body, obese people have higher levels of estrogen, so there is
Bind to more hormonal receptors in the shell Resulting in changing of spaces
Of DNA in the shell Become a cancerous lake and stimulate the cancer
The most blooming Therefore, obesity is an increased risk.
In cancer Especially, shooting for breast and malignant breast cancer

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*